Tuagh, Dr Anne Frater

Gus Latha Nàiseanta na Bàrdachd a chomharrachadh, tha sinn a’ toirt dhuibh dàn le òraidiche aig UHI Innse Gall, an t-Oll Anna Frater.

see full size image
Dr Anne Frater

Tha Anna air duaisean bàrdachd a chosnadh, agus chaidh a bàrdachd fhoillseachadh ann an dà chruinneachadh.  Is i stiùiriche cùrsa BAH Gaelic Scotland.

"Chaidh iarraidh orm bàrdachd a sgrìobhadh nuair a chaidh Museum nan Eilean fhosgladh ann an 2016.  Thug tuagh a chaidh a lorg ann am poll-mònach anns an sgìre agam fhìn orm smaoineachadh air na rudan anns a bheil sinn a’ cur luach." - Dr Anne Frater 

__________________________

To celebrate National Poetry Day we are sharing work from UHI Outer Hebrides Gaelic lecturer Dr Anne Frater. 

Anne is an award-winning Gaelic poet who has had had two collections of poetry published. She is programme lead on BAH Gaelic Scotland.

"I was asked to write a poem for the opening of Museum nan Eilean in 2016.  An axe that was found in my own district led me to question the things on which we place importance." - Dr Anne Frater 

If you are interested in learning Gaelic then why not try one of our short courses or view all our Gaelic courses on our website. 

A poem, text

 Tuagh, Dr Anne Frater - PDF